Онлайн платформа за кандидатстване по национални програми за развитие на образованието - 2018 г.

Паролите за достъп до системата са разпратени до Регионалните инспекторати по образование